strony powiązane z tagiem przychody
Czy każda umowa o pracę uprawnia do zwolnienia z podatku młodych?
Przychody z pracy czy umów zleceń zawieranych m.in. z przedsiębiorcami, a uzyskiwane przez osoby do ukończenia 26 roku życia, są zwolnione z......