strony powiązane z tagiem towary
Firmowy samochód osobowy z VAT marżą?
Towary używane nabyte w celu dalszej odsprzedaży od osób nieprowadzących działalności gospodarczej, tj. nie będących czynnymi podatnikami......